Metropolitní ozvučná deska

Seznam členů

doc. MgA. Petr Babák

Grafický designér a pedagog. Je vedoucím grafického studia Laboratoř a ateliéru Grafický design a nová média na VŠUP v Praze.

PhDr. Kateřina Bečková

Historička umění, kurátorka sbírky historických fotografií v Muzeu hl. města Prahy a předsedkyně Klubu Za starou Prahu.

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Historik umění, jednatel Klubu Za starou Prahu a tajemník Ústavu pro dějiny umění FF UK.

ak.arch. Šimon Caban

Architekt, scénograf, fotograf, absolvent VŠUP, univerzální divadelní a filmový tvůrce.

Ing. arch. Tomáš Cach

Samostatný dopravní urbanista, člen týmu Kanceláře veřejného prostoru na IPR Praha a pracovní skupiny MD ČR procyklistických úprav legislativy.

Tomáš Ctibor, FRICS, CRE

Developer a konzultant v oboru nemovitostí pověřený řízením Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Ing. arch. Jakub Fišer

Architekt. Spolumajitel kanceláře Aulík Fišer architekti a člen dozorčí rady NČA.

Ing. arch. Adam Gebrian

Architekt, kritik, teoretik a propagátor architektury. Externí přispěvatel časopisu Respekt.

prof. Miloš Havelka, CSc.

Filozof a sociolog. Zabývá se hlavně dějinami myšlenek, „českou otázkou“, myšlením T. G. Masaryka a Maxe Webera a přednáší na Univerzitě Karlově a Vysoké škole CEVRO Institut.

Ing. arch. Petr Hlaváček

Architekt, atelier Architekti HeadHand s.r.o. V současné době působí jako proděkan pro rozvoj na Fakultě architektury ČVUT.

Ing. arch. Pavel Hnilička

Architekt a urbanista. Zabývá se návrhy a realizací staveb a v posledních letech se intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává regulační a územní plány měst a obcí.

Ing. arch. Luděk Hruška

Architekt, ředitel přípravy výstavby společnosti FINEP.

MgA. Ing. arch. Petr Janda

Architekt. Pohybuje se obvykle na hranici architektury, umění a veřejného prostoru. Člen představenstva České komory architektů a pracovní skupiny Propagace architektury ČKA.

Mgr. Karolína Jirkalová

Žurnalistka, zástupkyně šéfredaktora časopisu Art+Antiques. Píše o architektuře a literatuře do českých novin a časopisů, tvoří literární pořady a radiodokumenty pro Český rozhlas 3 - Vltavu

Ing. Jarmila Johnová

Předsedkyně občanského sdružení Pražské matky. Pracovala v Nadaci Partnerství, v Oživení o.s., v projektu Město pro pěší. Vydává časopis Přes práh.

Ing. arch. Jan Kasl, FRICS

Architekt a bývalý politik. Majitel architektonické kanceláře Best Development Prague. V letech 1998-2002 byl primátorem hl.m. Prahy.

MgA. David Kašpar

Neziskový producent v oblasti umění(Street-for-art, Prádelna Bohnice, Plechárna Černý Most) a ředitel příspěvkové organizace Praha 14 kulturní.

MFA Petr Knobloch

Grafický designér. Realizuje internetové projekty pod hlavičkou vlastní společnosti SORT OF, která navrhla např. portál České vlády, Designbloku či DesignGuide.

Ing. arch. Michal Kohout

Architekt a urbanista. V posledních letech se věnuje převážně stavbám pro bydlení a urbanismu a to formou návrhu, výuky i výzkumu.

Ing. arch. Milan Körner, CSc.

Architekt a urbanista. Spoluvlastník a jednatel společnosti AURS, s.r.o. Specializuje se především na územní plány velkých celků zejména ve středočeské oblasti (Pražský region aj.)

Mgr. Jana Kostelecká

Historička umění a publicistka. Je organizátorkou projektu PechaKucha Night.

doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.

Historik umění. V současné době zastává pozici rektora Akademie výtvarných umění v Praze.

doc. Ing. arch. Roman Koucký

Architekt a urbanista. Vede vlastní ateliér na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V současné době působí jako ředitel Sekce plánování města na IPR Praha.

Ing. arch. Ivo Koukol

Architekt. Od počátku 90. let pracuje v pozicích reprezentanta investora, zadavatele, případně vyhlašovatele soutěží a výběrových řízení.

Ing. arch. Igor Kovačevič

Architekt. Spoluzakládal první české nezávislé centrum architektury Centre for Central European Architecture.

Ing. Pavel Křeček

Člen o.p. ČSSI – Praha. V současné době předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Ing. arch. Kamil Kubiš

Architekt. V současné době působí jako zástupce ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Mgr. Dušan Kunovský, LL.M.

Developer. Zakladatel a majoritní vlastník developerské firmy Central Group.

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Bývalý člen parlamentu ČR. Iniciátor a jeden z autorů zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí.

Ing. arch. Ivan Lejčar

Architekt a urbanista. Vede vlastní ateliér Alej. Specializuje se především na dopravní stavby od dopravně-urbanistické koncepce až po realizaci.

Jan Macháček

Novinář a hudebník. Působí v týdeníku Respekt, který spoluzakládal, a Hospodářských novinách. Věnuje se převážně problematice tuzemské i zahraniční hospodářské politiky.

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Architekt, urbanista, profesor Českého vysokého učení technického v Praze. V současné době působí jako proděkan pro zahraniční styky na Fakultě architektury ČVUT.

Ing. Václav Malina

Dopravní inženýr. Majitel a jednatel ateliéru DUA, který byl založen v roce 1991 se zaměřením na dopravní řešení měst a obcí v rámci územního plánování.

prof. Ing. arch. Miroslav Masák

Architekt, vysokoškolský profesor, bývalý poradce prezidenta Václava Havla. Je výrazně spjat s historií libereckého ateliéru SIAL, který představoval od 60. let jeden z mála výrazných a osobitých proudů tehdejší české architektury.

Vít Masare

Člen výkonné rady Auto*mat o.s. Zabývá se PR, watchdogovou činností, mezinárodními projekty a koordinací cyklojízd.

akad. arch. Vít Máslo

Architekt a pedagog. Spolumajitel kanceláře CMC Architects. V současné době působí také jako vedoucí Ústavu navrhováni I na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Mgr. Monika McGarell Klimentová

Monika Klimentová vystudovala magisterské studium regionální geografie na Přírodovědecké fakultě UK. Pracuje jako projektový manažer v neziskové společnosti Fórum 50%.

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Ekonom. Je profesorem ekonomie na Univerzitě Karlově. Působí jako předseda představenstva firmy EEIP, a.s. a předseda dozorčí rady Českého Aeroholdingu, a.s. Od roku 2009 je členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Ing. arch. Pavla Melková

Architektka. Spolumajitelka kanceláře MCA ateliér. V současné době působí jako ředitelka Sekce detailu města na IPR Praha.

Mgr. Dan Merta

Historik umění. Ředitel Galerie Jaroslava Fragnera v Praze.

Th.D. Tomáš Benedikt Mohelník, OP

Katolický kněz, teolog. Od roku 2006 zastává funkci provinciála české provincie dominikánů.

RNDr. Luděk Niedermayer

Ředitel v oddělení consulting společnosti Deloitte. V této pozici pracuje zejména v oblasti finančního průmyslu ve středoevropském regionu.

Ing. arch. Osamu Okamura

Architekt a publicista. Publikuje a přednáší na téma japonské architektury a spolupracuje v oblasti propagace současné architektury s dalšími médii.

RNDr. Radim Perlín, Ph.D.

Sociální geograf, odborný asistent Přírodovědecké fakulty UK. V současné době působí na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy jako vedoucí řídícího výboru řídícího výboru přípravy strategického plánu

RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.

Sociální geografka, angažuje se v občanském sdružení Praguewatch.

Ing. arch. Josef Pleskot

Architekt. Vede vlastní kancelář AP Atelier. Jeho stavby pravidelně reprezentují českou architekturu v mezinárodních přehlídkách.

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Právník a pedagog se zaměřením na legislativu výstavby a výkonu povolání autorizovaných architektů, památkové péče, životního prostředí a výkon veřejné správy v uvedených sférách.

Ing. arch. Boris Redčenkov

Architekt a pedagog. Po absolvování FA ČVUT založil v Chebu v roce 1994 spolu s Prokopem Tomáškem sdružení Atelier 69 – architekti. Kromě tvůrčí architektonické činnosti se věnuje i přednáškové a pedagogické činnosti.

RNDr. Tomáš Řehák

Matematik. Od roku 2002 působí jako ředitel Městské knihovny v Praze.

PhDr. Daniela Retková

Kurátorka a manažerka Centra současného umění DOX.

Mgr. Alena Rybníčková

Pedagožka a koordinátorka občanského sdružení Pražské fórum, aktivně se účastní zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy.

RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

Přírodovědec a biolog zabývající se dynamikou, krajiny v holocénu a kulturně-naturálními jevy a procesy, jako je například nová divočina, suburbie a postkulturní krajina.

Ing. arch. Jan Sedlák

Architekt a urbanista. Dlouhá léta pracuje na urbanistických úkolech pro Prahu, zejména na její památkové rezervaci a na čtvrtích z konce 19.století. V současné době působí jako odborný asistent na Fakultě architektury ČVUT, vede ateliér v ústavu navrhování.

Ing. arch. Vladimír Sitta

Krajinářský architekt. Jeho firma Terragram projektuje v Austrálii, Asii a USA.

Ing. Martin Skalický, MRICS

Člen představenstva a investiční ředitel REICO a.s. Člen mezinárodního Royal Institution of Chartered Surveyors.

Martin Skalský

Vedoucí Centra pro podporu občanů (Arnika o.s.). Zaměřuje se na problematiku účasti veřejnosti v rozhodování, práva na informace a organizování kampaní za lepší životní prostředí.

MgA. Olga Škochová

Spoluvede platformu Kvas o.s. pro strategické plánování v kultuře a kreativní participaci. Je spoluzakladatelkou watchdogové iniciativy zaceskokuklturni.cz, spolupracuje s městem Plzeň na kampani EHMK 2015.

M. Phil. Radek Špicar

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. V současné době působí v nově vznikající pobočce amerického think tanku Aspen Institute.

Ondřej Šteffl

Ředitel společnosti Scio. Absolvoval matematicko-fyzikální fakultu a je kandidátem věd ze sociologie. Roku 1995 založil společnost Scio, která se zabývá testováním vzdělávacích výsledků škol i jednotlivců.

Ing. Pavel Štěpán

Prezident Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) a ředitel architektonického a projektového ateliéru Deltaplan.

PhDr. Zuzana Strnadová

Ředitelka Muzea hlavního města Prahy. Je členkou Českého výboru ICOM (Mezinárodní rady muzeí a galerií) a předsedkyní pražské krajské sekce AMG (Asociace muzeí a galerií ČR).

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Ekonomka. Zaměřuje se na mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové otázky, energetickou bezpečnost a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou.

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Sociální geograf a docent z Přírodovědecké fakulty UK. Zabývá se mj. proměnami postsocialistických měst a teoretickými přístupy ke studiu měst.

Ing. arch. Kateřina Szentesiová

Architektka, vedoucí Odboru urbanistické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

Mgr. Petr Uherka, Dipl. Mgmt.

Manažer, konzultant a vysokoškolský pedagog. V současné době působí na pozici ředitele Vyšší odborné školy publicistiky.

Ing. Martin Unger

Developer. Člen představenstva Passerinvest Group.

Petr Urbánek, MRICS

Developer a konzultant v oboru nemovitostí. Bývalý dlouholetý ředitel developerské společnosti Europolis. Člen mezinárodního Royal Institution of Chartered Surveyors.

Ing. arch. Lukáš Vacek

Architekt a urbanista. Doktorand na FA ČVUT. Působí na ARCHIP. Člen Praguewatch a spoluzakladatel Pražské urbanistického kroužku.

MgA. Denisa Václavová, Ph.D.

Producentka mezinárodního uměleckého festivalu 4+4 dny v pohybu, dále kurátorka, koordinátorka, fundraiserka a konzultantka kulturních projektů.

Ing. arch. Michal Volf

Architekt. Pracoval v New Yorku a ve Vídni. Spoluzakladatel Česko-rakouského fóra architektury (CZAT). V České komoře architektů činný v oblasti grantů.

prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel

Architekt a vysokoškolský pedagog. V roce 1978 emigroval do Nizozemí, kde se v Rotterdamu etabloval jako samostatný architekt. Působí na Fakultě architektury ČVUT.